Identificare firma

FENG SHUI Consult S.R.L. este inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J08/1175/2006, avand cod unic de inregistrare RO18678589. Identificatorul Unic la Nivel European EUID este ROONRC.J08/1175/2012. Sediul social este in judetul Brasov, Localitatea Fagaras, jud. Brasov, Str. Ghe. Doja Nr. 13.

Punct de lucru: Arpasu de Sus 78, jud. Sibiu.

Cont bancar: RO59 BTRL RONC RT04 7293 1601
Banca: Banca Transilvania
SWIFT: BTRLRO22

Adresa de corespondenta este: FENG SHUI Consult S.R.L., OP 1 – CP 88, cod postal 500500, Brasov, jud. Brasov, Romania.

Obiectele principale de activitate sunt:

4791 – Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

9609 – Alte activitati de servicii n.c.a.

Certificate / Autorizatii / Avize / Licente privind activitatea societatii:

Certificat de înregistrare seria B nr. 3886364/09.05.2019. Emitent Ministerul Justiției / Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov.

Acord de functionare 1897 / 5.05.2021. Emitent: Primaria Arpasu de Jos, jud. Sibiu

Certificat de inregistrare in scopuri de TVA: Seria B Nr. 1216894

Autorizatie pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretiose si pietre pretioase: 0004188/17.05.2007